clanstvo

Včlanitev k Društvu bolnikov Zebra uredite preko elektronske pošte: clanstvo@drustvobolnikovzebra.si

Članstvo društva je:

  • redno
  • podporno

Redni član je bolnik z eno od navedenih bolezni, ki pošlje prošnjo za vpis ter se obveže sprejeti statut in se po njem ravnati, ter poravna članarino.

Redni član je polnoletna oseba s slovenskim državljanstvom, oz.  tujec z dovoljenjem za bivanje v Republiki Sloveniji.

Redni član je lahko mladoletna oseba, vendar zanj ureja članstvo njegov zakoniti zastopnik. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. Leta starosti ali oseba, ki nima poslovne  sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Mladoletni člani nimajo pravice voliti ali biti izvoljeni v organe društva.

Podporni član je sorodnik, prijatelj ali zainteresirani posameznik, ki pošlje prošnjo za vpis, se obveže sprejeti statut in se po njem ravnati, ter poravna članarino.

Vsak član ob vpisu podpiše soglasje za uporabo oz. obdelavo osebnih podatkov v skladu z zakonom za potrebe delovanja društva.

Članarina za bolnike, redne člane znaša 13,00 EUR, za podporne člane, ki niso bolniki pa 15,00 EUR. Če sta iz iste družine dva člana Društva bolnikov Zebra, je za oba člana skupaj članarina 22,00 EUR, če vas je v družini več (starši, otroci, partner), pa je za vse člane vaše družine skupni znesek 30,00 EUR. Za socialno ogrožene, ki prejemajo socialno pomoč, je članarina brezplačna. Članarina se plačuje za tekoče koledarsko  leto. V mesecu decembru plačana članarina velja za celotno naslednje leto.

Veseli bomo vašega sodelovanja in podpore!