clanstvo

Včlanitev k Društvu bolnikov Zebra uredite preko elektronske pošte: clanstvo@drustvobolnikovzebra.si

Članstvo društva je:

  • redno
  • podporno

Redni član je bolnik z eno od navedenih bolezni, ki pošlje prošnjo za vpis ter se obveže sprejeti statut in se po njem ravnati, ter poravna članarino.

Redni član je polnoletna oseba s slovenskim državljanstvom, oz.  tujec z dovoljenjem za bivanje v Republiki Sloveniji.

Redni član je lahko mladoletna oseba, vendar zanj ureja članstvo njegov zakoniti zastopnik. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. Leta starosti ali oseba, ki nima poslovne  sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Mladoletni člani nimajo pravice voliti ali biti izvoljeni v organe društva.

Podporni član je sorodnik, prijatelj ali zainteresirani posameznik, ki pošlje prošnjo za vpis, se obveže sprejeti statut in se po njem ravnati, ter poravna članarino.

Vsak član ob vpisu podpiše soglasje za uporabo oz. obdelavo osebnih podatkov v skladu z zakonom za potrebe delovanja društva.

Višina članarine za leto 2021 je 12,00 € za redne in 15,00 € za podporne člane in velja za tekoče leto. Članarina vplačana v mesecu decembru velja tudi za celotno naslednje koledarsko leto.

Član je lahko oproščen plačila članarine, v kolikor prejema socialno podporo.

Veseli bomo vašega sodelovanja in podpore!