clanstvo

Včlanitev k Društvu bolnikov Zebra uredite preko naše elektronske pošte: clanstvo@drustvobolnikovzebra.si

Članstvo društva je:

  • redno
  • podporno

Redni član je bolnik z eno od navedenih bolezni, ki pošlje prošnjo za vpis ter se obveže sprejeti statut in se po njem ravnati, ter poravna članarino.

Redni član je polnoletna oseba s slovenskim državljanstvom, oz.  tujec z dovoljenjem za bivanje v Republiki Sloveniji.

Redni član je lahko mladoletna oseba, vendar zanj ureja članstvo njegov zakoniti zastopnik. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. Leta starosti ali oseba, ki nima poslovne  sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Mladoletni člani nimajo pravice voliti ali biti izvoljeni v organe društva.

Podporni član je sorodnik, prijatelj ali zainteresirani posameznik, ki pošlje prošnjo za vpis, se obveže sprejeti statut in se po njem ravnati, ter poravna članarino.

Vsak član ob vpisu podpiše soglasje za uporabo oz. obdelavo osebnih podatkov v skladu z zakonom za potrebe delovanja društva.

CENIK članarine za leto 2024

Upravni odbor je na svoji novembrski seji določili novo višino članarine za leto 2024 in uvedel novost, družinsko članarino in sicer:

  • Letna članarina za leto 2024 znaša 15,00 EUR na člana.
  • Družinska članarina (starši, partnerji, otroci): za dva člana iste ožje družine ali več članov, znaša letna članarina za koledarsko leto skupaj za vso družino 25,00 EUR.

Članarina plačana v mesecu decembru 2023 velja za celotno koledarsko leto 2024

Članarino nakažite na TRR Društva bolnikov Zebra: SI56 6100 0002 3620 138

Veseli bomo vašega sodelovanja in podpore!